BLOWERDOOR

Raak Energie advies voert blowerdoortesten uit om goed inzicht te geven in ongewenste luchtlekkages. Bij grote complexen zetten we meerdere Retrotec blowers in. Dergelijke luchtdichtheidsmetingen worden vaak omschreven als Blowerdoor XL of BlowerdoorMaxi.

Raak Energie advies past blowerdoormetingen toe in combinatie met bouwkundige thermografie en/of een rookproef. Als één van de weinige bedrijven in Nederland verstrekken wij een SKH-kwaliteitsverklaring op de uitgevoerde luchtdoorlatendheidsmeting en zijn daarnaast level 1-2 en 3 gecertificeerd.

Meer RAAK

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer