• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

LUCHTDICHTHEID BIJ KOEL- EN VRIESHUIZEN

Luchtdichtheid bij koel en vrieshuizen is van groot belang om schade tijdens het invriezen van de koelhuizen te voorkomen. Een meting aan dergelijke ruimtes voeren wij uit met meettechnici welke level 1-2 en 3 zijn gecertificeerd  en daarnaast verstrekken wij op de uitgevoerde metingen een  kwaliteitsverklaring. Door de toegevoegde kwaliteitsverklaring worden de door ons uitgevoerde metingen bijzonder gewaardeerd door kwaliteitsborgers en opstellers van energie labels. Tevens kunnen wij indien gewenst een conformiteitsverklaring voor de uitgevoerde metingen op luchtdoorlatendheid afgeven.
Raak Energie advies heeft eveneens input geleverd voor de in de Breeam omschreven meetmethodiek voor koel en vries huizen.

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer