• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

NIEUWS

Training luchtdichtheid

Training luchtdichtheid

Raak Energie advies- Raak thermografie heeft een bescheiden bijdrage mogen leveren tijdens een thermografie training gegeven door ITC -Iris Thermovision trainingen. Tijdens deze middag training over luchtdichtheid is in het bijzonder aandacht geschonken aan de voordelen welke de blowerdoor apparatuur kan bieden tijdens een bouwkundig thermografisch onderzoek. Daarnaast is uitleg gegeven in de diverse varianten  van mogelijkheden om een drukverschil te verkrijgen over een woning of gebouw. In dergelijke kleine setting welke voornamelijk zijn gericht op praktijkervaringen kunnen eventuele vragen direct worden beantwoord heerst een prettige sfeer. Daarnaast  is natuurlijk ook van elkaar veel opgestoken en is veel kennis gedeeld.

Lees verder

Raak Thermografie auto

Prijswinnaar Lente-Akkoord

RAAK Energie advies heeft een prijsvraag gewonnen via het Lente-akkoord. Lees hier het verhaal. Filter op een rol De consumentenorganisaties wijzen het idee van Marcel Nooijen van RAAK Energie advies als winnaar aan. Nooijen meent dat bewoner of installateur veel werk uit hand wordt genomen door op een papieren filterdoek over te gaan. Aangebracht op een rol kan het systeem maandelijks enkele slagen draaien, precies zoals een moderne handdoekenrol op een toilet in restaurant of kantorencomplex functioneert. ‘Bij een periodieke onderhoudsbeurt kan de rol worden vervangen, tenminste, als dit nodig is’, schrijft Nooijen in de toelichting. ‘Reuzehandig, want de consument hoeft nergens meer aan te denken’, oordeelt Mariken Stolk van Milieu Centraal. ‘Je hoeft zelf geen actie meer te ondernemen na een mail of app’, vindt ook Nelleke Nelis van VACpunt Wonen. Precies om die reden vindt Jan Roelof Hoving van VEH het een minder aansprekend idee. ‘De eindgebruiker wordt weinig betrokken, waardoor de bewustwording niet verbetert.’ De fabrikanten en installateurs opperen dat dit idee de hele ventilatietechniek op zijn kop zet. ‘Je kunt niet zomaar even zo’n rol op de bestaande apparatuur bouwen’, zegt Fred Vos van Uneto/VNI. ‘We hebben tien jaar geleden al eens naar dergelijke opties gekeken’, herinnert Wim Hijmissen van VLA zich. Op praktische gronden ging men er niet mee verder. ‘Maar het is de moeite waard om er eens opnieuw naar te kijken. Zie voor meer http://www.lente-akkoord.nl/prijswinnaars-beter-onderhoud-balansventilatie-bekend/

Lees verder

Reinier de Graaf ziekenhuis

Luchtdichtheidsmetingen Reinier de Graaf ziekenhuis Delft

Bij de nieuwbouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft, hebben wij diverse metingen gedaan voor het bepalen van de luchtdichtheid (bacteriedichtheid) aan drukhiërarchische ruimtes. In dit ziekenhuis hebben wij o.a. de OK gebieden, isolatiekamers, jodiumkamers, MRSA ruimte, Hotlap, opdekruimtes en wasruimtes getest op haar luchtdichtheid. In totaal meer dan 100 ruimtes zijn het afgelopen jaar in dit ziekenhuis door ons gecontroleerd.

Lees verder

Uitvoeringsrichtlijnen RAAK

RAAK schrijft uitvoeringsrichtlijnen en beoordelingsgrondslag voor gebouwen

RAAK Energie advies is betrokken bij het schrijven van de Uitvoeringsrichtlijn en de BeoordelingsGrondSlag voor het meten van luchtdichtheid van gebouwen welke is gepubliceerd op de website van SKH. Jaarlijks worden deze stukken daar waar nodig nog verder aangepast om de kwaliteit van de uitgevoerde metingen verder te bevorderen en eventueel ook aan te passen / bij te sturen  op de veranderende markt. Dit gebeurt in goed overleg met de NBvL ( Nederlandse  Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen) Raak Energie verlies is nauw betrokken bij het opstellen en aanpassen van deze stukken en zit in het bestuur van de branchevereniging NBvL. De metingen voor luchtdichtheid welke worden uitgevoerd door Raak energie advies zijn voorzien van het kwaliteitskeurmerk van SKH. Kwaliteitsverklaring SKH-022.

Lees verder

Thermografie certificeringen

RAAK Energie advies beschikt over diverse certificaten voor het uitvoeren van Thermografie

RAAK Energie advies heeft zowel certificeringen voor het uitvoeren van thermografie volgens Level 1 en Level 2  en ISO. Dit zowel voor thermografie, bouwkundige thermografie en civiele thermografie.

Lees verder