NIEUWS

Raak thermografie energieverliest Rabobank West-Nederland

RAAK onderzocht voor Rabobank West-Nederland diverse woningen op energieverlies

RAAK Energie advies heeft in opdracht van Rabobank West-Nederland diverse woningen met thermografie onderzocht en de bewoners een rapportage verstrekt waarin is aangegeven op welke delen de woning veel energie verliest.

Lees verder

Breeam ENE 26

Koel en vrieshuizen Breeam ENE26

Breeam ENE 26  Het meten van de luchtdoorlatendheid bij koel en vrieshuizen een specialistisch gebeuren waarbij vaak door misverstanden of onwetendheid onjuiste conclusies worden getrokken. Via dgbc (Breeam) is RAAK Energie advies gevraagd om  input te leveren  voor het correct omschrijven hoe een dergelijke ruimte bemeten moet worden op luchtdichtheid. Dit omdat RAAK Energie advies al sinds 2008 ervaring heeft opgedaan in het meten van koel, vrieshuizen en of  Ulo's. Dit van klein tot zeer extreem grote afmetingen. Deze praktijkervaring is samen met enkele collega's en de NBvL gedeeld en hierbij zijn tijdens diverse sessies en discussieronden getracht een zo helder en duidelijk mogelijke wijze van meten en controleren te  ontwikkelen en deze te omschrijven. Hierbij is het toegevoegde stuk ontstaan.

Lees verder

ISO 9972

Op 12-01-2016 is de Werkgroep voor de BGS 13-01  en de NBvL wederom bijeen geweest om de geldende BGS 13-01 voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen  te controleren en verder de verbeteren. Diverse kleine  verbeterpunten zijn doorgevoerd in deze laatste BGS 13-01 . Tevens is een traject in werking gezet om de huidige BGS 13-01  verder geschikt te maken om ook de voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals zijn omschreven in de ISO 9972 Thermal performance of buildings-Determination of air permeability of buildings-Fan pressurization method d.d. 15-08-2015. Deze ISO 9972  is de vervanger van de huidige norm EN 13829 & 2686. Raak Energie advies gaat een bijdrage leveren om deze ISO 9972 als een werkbaar document te implementeren in de huidige BGS 13-01. 13-01 NL Luchtdichtheidsmetingen 12 jan 2016

Lees verder

Praktijkdag luchtdichtbouwen

Raak Energie advies is aanwezig geweest op de praktijkdag luchtdicht bouwen welke is georganiseerd door Nieman op 25-11-2015. Via een collega zijn wij verzocht om op de stand van de Luchtdichtspecialist zichtbaar te maken hoe een luchtdichtheidsmeting zal worden uitgevoerd en wat zowel de gebreken zijn welke wij tegen komen  tijdens het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. In de stand hebben wij dan ook een aantal thermografische afbeeldingen getoond met gebreken in de luchtdichting. Daarnaast hebben wij kunnen beschikken over een trainingsopstelling  van Retrotec/Buildingdoctor.EU om op de beurs te kunnen demonstreren hoe een luchtdichtheidsmeting moet worden uitgevoerd. Verder was dit een leuke gelegenheid om vooruitlopend op de private kwaliteitsborging de bezoekers er op te wijzen dan ook de luchtdichtheidsmetingen voorzien kunnen  worden van een kwaliteitskeurmerk (SKH Kwaliteitskeurmerk) en dat voor de gerenommeerde meet en validatie bureaus die kwaliteit hoog in het vaandel hebben er ook een branchevereniging is  voor het  meten van luchtdichtheid. (NBvL)  

Lees verder

Kwaliteitsverklaring Raak Energie Advies

Kwalteitsverklaring luchtdichtheid

Inmiddels is het midden oktober 2015 en dit jaar door Raak Energie advies  het 50 ste project  van het jaar gemeten waarbij een kwaliteitsverklaring luchtdichtheidsmetingen is verstrekt. Het gaat hierbij om meerdere kleine en grote projecten met in totaal 216 woningen welke zijn gemeten op luchtdichtheid en waarbij door de opdrachtgeefster een kwaliteitsverklaring is  geëist of is verlangt. Omdat deze kwaliteitsverklaringen nog maar twee jaar bestaan  is dit toch een forse groei  en een duidelijk teken dat de klanten vaker kiezen voor een gecontroleerde kwaliteit t.o.v. een aanname. Het sterke van deze vorm van kwaliteitsverklaringen op een uitgevoerde luchtdichtheidsmeting is de periodieke controle van de apparatuur maar  nog belangrijker de controle op locatie van de meettechnicus op zijn of haar uit te voeren meting en rapportage.    

Lees verder