• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Nieuws > ISO 9972

Op 12-01-2016 is de Werkgroep voor de BGS 13-01  en de NBvL wederom bijeen geweest om de geldende BGS 13-01 voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen  te controleren en verder de verbeteren.
Diverse kleine  verbeterpunten zijn doorgevoerd in deze laatste BGS 13-01 . Tevens is een traject in werking gezet om de huidige BGS 13-01  verder geschikt te maken om ook de voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals zijn omschreven in de ISO 9972 Thermal performance of buildings-Determination of air permeability of buildings-Fan pressurization method d.d. 15-08-2015. Deze ISO 9972  is de vervanger van de huidige norm EN 13829 & 2686. Raak Energie advies gaat een bijdrage leveren om deze ISO 9972 als een werkbaar document te implementeren in de huidige BGS 13-01.

13-01 NL Luchtdichtheidsmetingen 12 jan 2016