• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Nieuws > Kwalteitsverklaring luchtdichtheid

Inmiddels is het midden oktober 2015 en dit jaar door Raak Energie advies  het 50 ste project  van het jaar gemeten waarbij een kwaliteitsverklaring luchtdichtheidsmetingen is verstrekt.
Het gaat hierbij om meerdere kleine en grote projecten met in totaal 216 woningen welke zijn gemeten op luchtdichtheid en waarbij door de opdrachtgeefster een kwaliteitsverklaring is  geëist of is verlangt.
Omdat deze kwaliteitsverklaringen nog maar twee jaar bestaan  is dit toch een forse groei  en een duidelijk teken dat de klanten vaker kiezen voor een gecontroleerde kwaliteit t.o.v. een aanname.
Het sterke van deze vorm van kwaliteitsverklaringen op een uitgevoerde luchtdichtheidsmeting is de periodieke controle van de apparatuur maar  nog belangrijker de controle op locatie van de meettechnicus op zijn of haar uit te voeren meting en rapportage.

 

 

Kwaliteitsverklaring Raak Energie Advies