• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Nieuws > RAAK is een van de eerste gecertificeerde bedrijven voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

RAAK Energie advies behoort bij één van de eerste bedrijven welke is gecertificeerd voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen volgens BINDT en nu ook sinds 28 oktober 2014 is gecertificeerd door SKH.
Hierdoor kan een onderscheid worden gemaakt  indien het wenselijk is om voor de private kwaliteitsborging ook aan te tonen dat de luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd door een kwalitatief goed bedrijf welke beschikt over de benodigde ervaring en erkenningen.

Uitreiking keurmerk luchtdichtheidsmetingen RAAK