• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Luchtdichtheid distributiecentra

Luchtdichtheid distributiecentra

Met enige regelmaat  controleren wij distributiecentra op luchtdichtheid.
In de  meeste situaties zal de opstelling van de blowers  centraal geschieden. Hierbij zal dan vanuit een enkele punt lucht naar binnen of naar buiten  worden gebracht.
In deze situatie is er echter voor gekozen om de blowers te verdelen over het pand.
Vanwege de deels aanwezige inrichting en de brandmuren is het op deze wijze beter mogelijk om de druk gelijkmatig te verdelen over het pand.
Door deze wijze van meten zal de betrouwbaarheid van de meting sterk toenemen.
Om geen overlast te geven in de bouwfase is dit project gemeten in weekend.
Het totale oppervlak van dit distributiecentrum bedraagt omstreeks 50.000 m².
Het pand voldoet volledig  aan de gestelde eisen van de ENE 26 uit de Breeam regelgeving.  Waarborging van de kwaliteit van de gebouwschil.
Raak Energie advies voert met regelmaat  luchtdichtheidsmetingen aan distributie centra uit en beschikt over meerdere ventilatoren met hoge capaciteit. Door  het grote bereik van de toegepaste ventilatoren en het beschikken over meerdere ventilatoren met dito software kan een veelvoud van dit omschreven project door ons worden gemeten. Door onze opgedane ervaring in dergelijke gebouwen kunnen wij ook de opdrachtgeefsters adviseren in de juiste wijze van meten en het hierdoor verkrijgen van een betrouwbaar meetresultaat.

Opdrachtgeefster: Willy Naessens Nederland BV