• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Blowerdoor Trigon

Bij het gebouw Trigon van de Radboud universiteit /ziekenhuis zijn een aantal onderzoeksruimtes gerenoveerd.
Om veilig een onderzoek uit te kunnen voeren in deze onderzoeksruimtes en laboratoria moeten deze ruimtes in voldoende mate luchtdicht zijn.
Raak Energie advies heeft voor de aannemer deze ruimtes getest met een blowerdoor en daar waar van toepassing de verbeterpunten aangegeven.
In een volgende fase zal de ruimte voor de opstelling van de servers worden gecontroleerd in hoeverre deze voldoende luchtdicht is voor het toepassen van een blusgas installatie.
Ook deze zogenaamde cleanagent test zal door Raak energie advies worden uitgevoerd.

Opdrachtgeefster: WBC Winterwijk