• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Breeam ENE 26

Bij het nieuwbouw kantoor van de Klok groep hebben wij voor de Breeam Credit ENE 26 zowel de luchtdichtheidsmetingen als het thermografische onderzoek uitgevoerd.
Mede doordat Raak Energie advies voldoet aan alle eisen voor vakbekwaamheid zoals de mogelijkheid tot het verstrekken van een kwaliteitsverklaring  op de uitgevoerde luchtdichtheidsmeting en een level 2 certificering  bezit voor de uitvoer van thermografie  is deze klus aan Raak energie advies gegund.
Het gebouw is rondom gecontroleerd met thermografie en tijdens dit onderzoek zijn nauwelijks noemenswaardige gebreken waargenomen.
Verder as het gebouw in diverse delen opgedeeld volgens de EP berekening met diverse luchtdichtheidseisen. In overleg is besloten om het gehele gebouw ineens te testen en hierbij de zwaarste luchtdichtheidseis aan te houden.
Mocht tijdens deze test blijken  dat een deel van het gebouw niet zo voldoen aan de zwaarste eis dan kon worden besloten om  het gebouw alsnog te testen op de waardes zoals zijn omschreven in de EP berekening.
Echter tijdens de test met totaal 3 Blowers bleek als snel dat het gehele gebouw voldeed aan de zwaarste waarde voor luchtdichtheid welke is genoemd in de EP berekening.
Er mag dan ook worden gesteld dat er een doordachte werkwijze heeft plaats gevonden bij dit gebouw met aanzienlijke afmetingen.

Opdrachtgeefster: Klokgroep.