• thermografie
 • blowerdoortest
 • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Drukhierarchische ruimtes

Regelmatig voeren wij een blowerdoortest uit in drukhierarchische ruimtes . Hierbij controleren wij naast het lekverlies naar  de vaak vuile buiten omgeving ook aanvullend op de ruimte scheidende wanden.
Hierbij  word getracht om te voorkomen dat onverwacht infecties of verruilingen kunnen optreden afkomstig van buiten een steriel gebied. Omdat in dergelijke ruimtes vaak onderling geen temperatuur verschil aanwezig is zal het zoeken naar luchtlekkages met thermografie vaak niet mogelijk zijn. Daarbij is de ligging en de aanwezige  gevoelige apparatuur vaak een reden dat ook  de vaak gebruikte onschadelijke rook niet kan worden toegepast. Raak Energie advies heeft een groot aantal middelen beschikbaar om de eventueel aanwezige luchtlekkages  voldoende nauwkeurig  en snel op te sporen. Daarnaast zullen wij dergelijke metingen welke moeten voldoen aan hoge eisen altijd uitvoeren met gekalibreerde apparatuur en de metingen  uitvoeren als gecertificeerde meting waarop een kwaliteitsverklaring kan worden verstrekt.
Raak Energie advies heeft in het verleden metingen uitgevoerd bij medische of druk hiërarchische  ruimtes in o.a.

 

 • Isolatiekamers I.C. Scheper ziekenhuis Emmen (2012)
 • Isolatiekamers Slingeland ziekenhuis Doetinchem ( 2012-2013)
 • OK en opdek gebied Privékliniek te Velp/ Roosendaal (2013)
 • Nieuwbouw 144 druk hiërarchische ruimtes Ziekenhuis Bernhoven te Uden (2011- 2012)
 • Nieuwbouw 132 druk hiërarchische ruimtes Ziekenhuis te Delft- Reinier de Graaf groep ( 2014-2015)
 • Renovatie OK gebied Slingeland ziekenhuis Doetinchem (2015)
 • Renovatie isoleerkamers St -Franciscusgasthuis Rotterdam (2015)
 • Controle OK en opdek gebied Medinova Breda (2016)
 • Steriel magazijn en sluizen Ikazia ziekenhuis Rotterdam ( 2016)
 • Groene hart ziekenhuis Gouda controle Angiokamers (2017)
 • MRSA Kamers Langeland Ziekenhuis (2017)
 • Controle clean rooms, productie ruimtes Haga-Haagse Apotheek (2017)
 • Diverse laboratoria Suikerunie (2017)
 • Berging in het bestaande OK gebied Ziekenhuis Almelo (2018)
 • Aanbouw nieuw OK gebied met hybride OK en Angio kamer Ziekenhuis Almelo (2018).
 • MRSA Kamers en intensive care Langeland Ziekenhuis (2018)
 • Forensisch laboratorium Politie Krimpen a/d IJssel (2018)

Het na de  oplevering periodiek  controleren van operatie kamers of drukhierarchische ruimtes  op luchtdichtheid gebeurd op dit moment zeer weinig/ te weinig.
Doordat in deze ruimtes regelmatig aanpassingen plaats vinden en ook de bewegende delen zeer frequent worden gebruikt is  de kans op een luchtlekkage altijd aanwezig en is het controleren van de luchtdichtheid  tijdens afgesproken intervallen een positieve verbetering te noemen.

 

 

Opdrachtgeefster: Diverse