• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Drukrol

Bij deze fabriek worden zijde stoffen bedrukt en hierbij kwam het regelmatig voor dat een patroon niet helemaal netjes overkwam op de rol stof met als gevolg dat de gehele rol vernietigd moest worden. Met thermografie is waargenomen dat er een afkoeling kon plaats vinden op een deel van de rol waarbij de stof ter plaatse niet voldoende snel kon drogen.

Opdrachtgeefster: Industrie