• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Luchtdichtheid ULO DSV Amsterdam

In dit gigantische complex is een zuurstof reductie systeem aanwezig omwille van de brandveiligheid en productbederf . Dit gebouw is een zogenaamde ULO  (Ultra low oxigen) Deze ruimtes moeten dan ook extreem luchtdicht zijn  om er voor te kunnen zorgen dat het zuurstofpercentage zo laag mogelijk kan worden gehouden . Dit is getest door het uivoeren van een luchtdichtheidsmeting met meerdere blowerdoor machines. Hierbij zijn diverse luchtlekkages gelokaliseerd en gerapporteerd. De metingen zijn diverse keren herhaald om   de maximaal haalbare luchtdichtheid te verkrijgen en op deze wijze een bederf van een product en het gevaar voor het ontstaan van broei en of brand te minimaliseren.Ook is thermografie gebruikt om de nog aanwezige luchtlekkages te detecteren en te rapporteren.

Opdrachtgeefster: GLL Real Estate München