• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Energieverlies

In heel veel technische installaties zijn de leidingen voor stoom of voor het verwarmen van het gebouw voorzien van isolatie. Hierbij zijn vaak de pompen en de afsluiters niet voorzien van isolatiemateriaal uit kostenbesparing. Raak Energie advies heeft met thermografie inzichtelijk gemaakt dat hierbij fors energie verloren kan gaan en heeft daarbij een berekening gemaakt hoeveel Watt verlies er per afsluiter op kan treden. Hierbij bleek al vrij snel dat ook het isoleren van afsluiters en pompen renderend zou zijn. Met deze zelfde berekeningen kan Raak Energie advies ook inzichtelijk maken in de industrie hoeveel verlies er op kan treden via bovengrondse leidingsystemen waarbij gebreken in de isolatieaanwezig zijn. Dit natuurlijk alleen als een thermografisch onderzoek is uitgevoerd. In de praktijk zullen vaak de berekeningen achterwege mogen blijven en zal direct worden overgegaan tot herstel van de isolatie.

Opdrachtgeefster: Meerdere in de industrie en de petrochemische industrie