• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Ikazia Ziekenhuis

Bij het Ikazia ziekenhuis  in Rotterdam hebben wij diverse metingen uitgevoerd  op lichtdichtheid.
Het betrof hier een steriel magazijn, goederen sluis en een personen sluis.
De goede luchtdichting bij dergelijke ruimtes is van belang om de juiste drukhiërachie tussen de ruimtes onderling in te kunnen stellen.
Hierbij is het de bedoeling dat de ruimtes onderling op een drukverschil worden gehouden waarbij tijdens het openen van een deur of luik de  lucht gecontroleerd van de ene naar de andere ruimte kan stromen.
Op deze wijze zal vervuiling van buiten af worden tegengehouden en blijven eventuele schadelijke stoffen in de betreffende ruimte aanwezig.Dit zal vaak gebeuren volgens de WIP richtlijnen  echter in deze ruimtes is door de opdrachtgeefster gekozen voor afwijkende en strengere richtlijnen.
Dergelijke metingen hebben wij veelvuldig uitgevoerd in diverse bestaande en nieuwe ziekenhuizen.

Opdrachtgeefster: Hurks Bouw 's-Hertogenbosch