• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Isolatiekamers / MRSA kamers Slingeland ziekenhuis Doetinchem

Het Slingeland Ziekenhuis heeft per verdieping en per gangdeel een aantal reguliere patiëntenkamers gerenoveerd naar isolatiekamers. Deze kamers zijn in de bestaande situatie vooraf en achteraf gecontroleerd volgens de W.I.P. richtlijnen. Omdat vooraf een blowerdoor test is uitgevoerd nog voordat de ruimtes definitief werden afgewerkt voldeden bij oplevering alle ruimtes ruimschoots aan de gestelde eis.

Opdrachtgeefster: Wam & van Duren Winterswijk