• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Luchtdichtheidsmeting Rabobank

Bij de Rabobank te Waalwijk heeft Raak thermografie- Raak energie advies BV zowel een luchtdichtheidsmeting, geluidmeting en een thermografisch onderzoek uitgevoerd.
Een deel van de metingen zijn vereist volgens de Breeam credit ENE 26 .  Raak Energie advies  BV heeft enige input geleverd voor de wijze van meten op luchtdichtheid bij grote gebouwen/ koel en vrieshuizen.
Mede door deze kennis en de beschikbare capaciteit binnen het eigen personeel en middelen is er dan ook voor gekozen om Raak thermografie- Raak energie advies BV deze metingen uit te laten voeren.
Ondanks de forse afmetingen van het gebouw zijn een gering aantal ventilatoren benodigd geweest om het gebouw op druk te krijgen. De resultaten voor de luchtdichtheid zijn dan ook bijzonder goed. Daarnaast is het gebouw thermografisch onderzocht en ook  in de isolerende schil zijn geen gebreken waargenomen. Bij het onderzoek zijn wel wat restanten van bouwvocht en de gevolgen van een eerdere daklekkage waargenomen waarbij eveneens aangetoond kon worden dat deze lekkage verholpen was en aan het opdrogen. Op de uitgevoerde luchtdichtheidsmeting is een kwaliteitsverklaring van SKH verstrekt Voor de eindgebruiker gaven deze goede beoordelingen dan ook een vertrouwd gevoel.

Opdrachtgeefster: Bouwbedrijf Kleingeld