• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Luchtdichtheidsmeting school

Raak Thermografie / Raak  Energie advies  heeft voor deze  opdrachtgever een luchtdichtheidsmeting / blowerdoor meting uitgevoerd bij een nieuwbouw school  te Rossum ( OV). Dit in zowel de ruwbouw fase als net voor oplevering.
Het doel van deze meting is het controleren  op de benoemde waarde van luchtdichtheid uit het ontwerp  en  de EP  berekening en het opsporen van eventuele naden en kieren en hierdoor tochtklachten  zoveel mogelijk te beperken.
verder zal een goede luchtdichtheid van dit gebouw een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de  aangebrachte ventilatie unit met WTW systeem.
Tijdens de meting in de ruwbouw fase zijn een aantal gebreken naar voren gekomen welke door de aannemer correct zijn hersteld. Door juist te kiezen om een extra meting te doen in de ruwbouw fase was  herstel relatief eenvoudig uit te voeren zonder  onnodige schade aan de afwerklagen aan te brengen.
De  tweede meting  in de week van de oplevering was dan ook stukken beter en voldoet ruimschoots aan de gestelde eis voor luchtdichtheid welke van toepassing is voor deze school van 0.4 dm³/s- M².
In veel gevallen worden de luchtdichtheidsmetingen nog aangevuld met een thermografisch onderzoek echter vanwege het warme weer zal dit op een later tijdstip plaats gaan vinden.

 

Opdrachtgeefster: Schuurmans Installatieadvies bv