• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Luchtlekkages in drukhiërarchische ruimten

In ziekenhuizen is het zaak om de luchtdichtheid goed te kunnen borgen in drukhiërarchische ruimten zoals bv OK gebieden, steriele ruimten, Apotheken, Isoleer kamers,onderzoeksruimtes en hotlabs.
Tijdens het verbouwen van de OK en de gebieden er om heen bij het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem heeft Raak Energie advies diverse ruimtes getest of deze voldoende luchtdicht zijn.
Daar waar twijfel aanwezig was is met een rookproef aangetoond waar de luchtlekkages zich bevonden en is door de aannemer herstel uitgevoerd.
Na herstel is de waarde voor luchtdichtheid gemeten en vergeleken met de gestelde eisen  voor luchtdichtheid welke van toepassing zijn.

Opdrachtgeefster: Wam  & van Duren