• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Nieuwbouw ziekenhuis Reinier de Graaf Delft

Voor de nieuwbouw van dit ziekenhuis zijn een vergelijkbaar aantal testen uitgevoerd zoals ook bij Ziekenhuis Bernoven is uitgevoerd. Op deze locatie zijn meer dan 100 ruimtes bemeten  en is telkens in overleg met de aannemer en de installateur gezocht naar luchtlekkages en  zijn deze direct hersteld. Hierbij zijn soms waardes behaald welke ver onder de gestelde eis liggen (lokale eis of W.I.P. richtlijn)

Opdrachtgeefster: KCP Kuijpers Centrale Projecten ’s Hertogenbosch