• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > NOM Simultaan meting luchtdichtheid

Voor een renovatie project naar NOM hebben wij een simultaan meting uit mogen voeren bij 5 woningen gelijktijdig. Deze gecontroleerde woningen waren allen bewoond en er moest natuurlijk ook rekening worden gehouden met een zo beperkt mogelijke overlast voor de bewoners. Het behaalde resultaat voor luchtdichtheid is 0,208 L/s-m² en voldoet dan ook ruimschoots aan de gestelde eis voor dit project. Het simultaan meten wil niet meer zeggen dan gelijktijdig alle  ruimtes op een gelijke druk brengen waardoor alleen de luchtlekkage zal worden gemeten over de buitenvlakken en de ruimte scheidende wanden zijn uitgeschakeld.  Dit kan geschieden  zoals in deze situatie bij NOM woningen maar ook  in BV medische ruimtes.
Raak Energie advies voert regelmatig  blowerdoor testen  en  simultaan meting uit met een variërend aantal woningen of ruimtes. Hiervoor beschikken wij over meerdere blowers en geavanceerde software welke in staat is om meerdere blowers gelijktijdig aan te sturen. Bij grotere aantallen voeren wij deze simultaan metingen meestal handmatig uit maar bij kleinere projecten zoals deze voeren wij deze volledig geautomatiseerd uit. Indien wenselijk kunnen wij tot en met 24 woningen volledig geautomatiseerd meten met gebruikmaking van eigen apparatuur en eigen medewerkers.

Opdrachtgeefster: Knaapen Groep