• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Rookproef woning te Blaricum

De opdrachtgever voor deze woning wil graag aan haar kopers een hoge kwaliteit bieden. Omdat aangebracht riet als dakbedekking gevoelig is voor vochtige en warme lucht welke van binnen uit tegen de onderzijde van het riet kan komen is een luchtdichte onderconstructie wenselijk. De opdrachtgeefster heeft hiervoor Raak Energie advies benaderd om een luchtdichtheidsmeting en een rookproef bij deze woning uit te voeren. Dit om de bouwer te controleren maar ook om de bouwer van de woning de verbeterpunten aan te kunnen geven.

Opdrachtgeefster: Bouwen XS