• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Rookproef woning te Vlijmen

De bewoner welke haar woning heeft gebouwd op een terrein van een voormalige zaadhandel heeft in zijn omgeving veel last van muizen. Na het laten aanbrengen van een aanbouw was elke winter merkbaar dat de muizen naar binnen trokken en waren deze muizen hoorbaar op het verlaagde plafond van de aanbouw. Met een Blowerdoormachine is overdruk op de woning aangebracht en door het inblazen van rook in de aanbouw  was aan de buitenzijde vrijwel direct zichtbaar waar de openingen zich bevonden waardoor de muizen naar binnen toe konden treden.

Opdrachtgeefster: Particulier