• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Rookproeven woningen met klachten over de ventilatie

Diverse woningen zijn gecontroleerd door het inblazen van rook om op deze wijze te kunnen volgen of de mechanische ventilatie de rook wel af wil zuigen en weg wil blazen zoals gedacht is. Diverse keren is op deze wijze een defecte ventilatie unit waargenomen, een verkeerd aangebracht ventilatie kanaal en zelfs  het tegen elkaar inwerken  van 2 ventilatie boxen.

Opdrachtgeefster: divers Gebr. Van Dijk- Installatiebedrijf Voerman- Feenstra