• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Simultaan meten

Simultaan meten luchtdichtheid NOM woningen.

Bij tot NOM gerenoveerde woningen voeren wij met enige regelmaat luchtdichtheidsmetingen uit. Voor woningen welke in een bewoonde situatie worden aangepakt en tot op een NOM niveau worden gerenoveerd zal vaak worden gekozen om de gehele buitenschil te renoveren. Binnen in de woning  zullen dan een minimale hoeveelheid werkzaamheden plaats vinden om de overlast bij bewoners zoveel mogelijk te beperken.  De luchtdichtheid van een tot NOM gerenoveerde woning  kan desgewenst per woning worden bepaald  waarbij het lekverlies van de woning zal worden vastgesteld inclusief het lekverlies over de woning scheidende wanden. Een alternatief hierop kan bestaan uit het meten van het lekverlies per woning van alleen de buiten schil. Dit kan dan geschieden door de woning te meten op luchtdichtheid en gelijktijdig onder een zelfde drukverschil de aangrenzende woning  mee te laten draaien.  (simultaan meten) Verder kan er gekozen worden om het lekverlies van een volledig woonblok te bepalen waarbij meerdere woningen gelijktijdig op luchtdichtheid zullen worden bemeten. Dit Simultaan meten  van meerdere woningen is  specialisme wat niet door ieder bedrijf goed kan worden uitgevoerd.
Alle drie deze varianten hebben wij mogen toepassen  bij NOM renovaties te Vlijmen. Deze voor Stichting Woonveste gerenoveerde woningen bezitten een bijzonder scherpe eis voor luchtdichtheid van 0.2 dm³/s-m². In dit traject is zowel een losse woning gemeten ,  meerdere blokken  van 4 woningen gemeten en een blok van 6 woningen gemeten.Raak Energie advies is een van de weinige bedrijven welke over voldoende blowers beschikt om dergelijke simultaan metingen/ simultaan test uit te kunnen voeren  met volledig eigen apparatuur  en eigen mensen met voldoende ervaring . Deze metingen zijn uitgevoerd en voorzien van een kwaliteitsverklaring op de luchtdichtheidsmetingen welke is verstrekt door SKH. Een bijzonder groot voordeel van het simultaan meten van woningen is dat alleen het lekverlies via de schil is gemeten en de woningen hierdoor eenvoudiger aantoonbaar zullen voldoen aan de NOM eis.

Opdrachtgeefster: Renolution.BV