• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Simultaan meting op luchtdichtheid

Bij een gerenoveerd woningbouwproject naar  Nul op de meter woningen is naast het bepalen van de reguliere luchtdichtheid van de woning ook een simultaan meting uitgevoerd.
De toegevoegde waarde van een dergelijke meting is het bepalen van het lekverlies  van de woning naar een buiten omgeving en het bepalen van een lekverlies naar de naastgelegen woning.
Dit niet zozeer  voor het inzichtelijk krijgen van een energieverlies maar maar om te bepalen in welke maten geuren, vocht en andere kwalijke dampen vanuit de aangrenzende  woningen een invloed kunnen hebben op de gemeten woning.
Door het uitvoeren van deze testen zowel voor als na de renovatie ontstaat er een bijzonder goed beeld van de infiltratie  bij de woningen.
Dergelijke meting zijn  tijdrovend en vergen enige organisatie om dit bij bestaande en  bewoonde woningen uit te kunnen voeren. Raak Energie advies heeft dergelijke onderzoeken regelmatig uitgevoerd in nieuwbouwsituaties echter niet eerder in een bestaande en bewoonde situatie. Door onze ervaring en capaciteit in apparatuur en mankracht en de goede planning van de aannemer zijn deze metingen bijzonder vlot verlopen. Raak Energie advies heeft  naast dit  renovatie project eerder grote projecten simultaan gemeten waarbij een forser aantal blowers  noodzakelijk is gebleken.

Opdrachtgeefster: BAM Woningbouw W&R Nieuwegein