• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > StØrvat Hottube

De leverancier van deze hottube wilde bij een in werking zijnde hottube bepalen of het warmteverlies gelijkmatig was over alle planken van het verwarmde bad om een indruk te krijgen of hierin mogelijk kwaliteitsverschil aanwezig was. Een vergelijkbaar onderzoek kan ook geschieden om houtwerk te controleren op houtrot, herstelde stukken of geplamuurde delen.

Opdrachtgeefster: StØrvat