• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Tank controle met thermografie

In de industrie kom je soms onverwachte zaken tegen. Deze tank welke afgebroken zou worden gaf op de inhoudsmeters aan dat deze volledig leeg zou zijn. Ook bij een inspectie via het mangat aan de bovenzijde leek men direct op de bodem van de tank te kijken. Tijdens deze  tank controle  met thermografie bleek de tank toch voor omstreeks 1/6 deel te zijn gevuld met een bijzonder schadelijke en giftige olie. Door gebruik te maken van onze diensten heeft het demontage bedrijf dan ook een mogelijke milieuramp, onveilige situatie en schade kunnen voorkomen. Ook voor deze situatie bleek een thermografisch onderzoek  en de uitgevoerde tank controle dan ook een ideale manier om op een veilige manier contactloos onderzoek uit te voeren. Naturlijk zijn er meerdere manieren om de tankinhoud te controleren  waarbij thermografie een zeer eenvoudige en betrouwbare methode is gebleken.
Raak Energie advies voert regelmatig dergelijke controles uit met thermografie maar kan desgewenst ook een controle uitvoeren op een geïsoleerd leidingnet of  opslagvat  om te controleren of er isolatiegebreken aanwezig zijn.
Verder kunnen wij op verzoek een controle uitvoeren met thermografie ( Gasfinder) om eventueel gaslekkages in bovengrondse leidingsystemen van enige afstand op te sporen zonder het proces stil te leggen.

Opdrachtgeefter: Chemiepark te Nederland