• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Thermografie

Thermografie is een bijzondere techniek om gebreken te detecteren. Zo is thermografie regelmatig gebruikt in de elektrotechniek om slechte contacten of oververhitting tijdig op te kunnen sporen.
Ook thermografie aan gevels of thermografie bij daken is met enige regelmaat toegepast om gebreken in de isolatie, de staat of aanwezigheid van isolatie of onderliggende bouwfouten op te sporen.
Verder kan thermografie goed worden toegepast om om vocht op te sporen in een constructie.
Een zeer eenvoudige toepassing van thermografie  komt echter minder vaak onder de aandacht t.w. het opsporen van leidingen om hak en breekwerk te beperken of te voorkomen.
Raak energie advies heeft al diverse bedrijven en particulieren geholpen met het in kaart brengen van de weggewerkte leidingen.
Zo hebben wij wegens een verbouwing van een groot gemeentelijk complex de loop van de vloerverwarmingsleidingen in kaart te brengen om te controleren of  een ruimte nog wel in voldoende maate kon worden verwarmd na het verplaatsen van de wanden. En te bepalen welke groepen van de vloerverwarming  de regelaar voor de verwarming open of dicht moest sturen bij de betreffende ruimte.
Daarbij hebben wij diverse leveranciers geholpen met het opsporen van  vloerverwarming- of verwarmingsleidingen in een vloer als daar geboord moest worden (denk aan stellingen en of hefbruggen)
Ook bij installateurs komt het regelmatig voor dat zij vanwege een uitbreiding graag de leidingloop  willen weten om bv deze leidingen uit te breiden naar een nieuwe radiator.
Verder zijn er inmiddels de nodige woningen voorzien van vloer en wand verwarming en is het soms lastig bij het ophangen van wanddecoratie  en of verlichting dit te doen zonder risico op het doorboren van een aanwezige leiding.
Ook in deze situatie kan thermografie hiervoor een oplossing bieden.

Opdrachtgeefster: Diverse