• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Thermografie in de industrie

Tijdens een inspectie met thermografie in de industrie  zagen wij met  een bijna schoolvoorbeeld van een afwijking in een schoorsteen ommanteling.Dit op een moment dat we bezig waren met een geheel andere inspectie. Een aanvullend onderzoek is hierna aanbevolen aan de opdrachtgever. Dergelijke afwijkingen komen veelvuldig voor en worden vaak veroorzaakt door het opnemen van vocht  in de isolatie. Dit vocht kan van buiten intreden maar in een ernstigere situatie is de schoorsteen zelf lek en treed dit vocht van binnen uit toe.  Vanwege het behoud van deze schoorsteen en of van de aanwezige isolatie  is het  dan ook aanbevolen om een aanvullende inspectie uit te voeren en dit niet te lang uit te stellen.
Het periodiek op enige afstand controleren van productie faciliteiten met thermografie  is dan ook een goede , eenvoudige en relatief goedkope manier om een indictie te krijgen van de staat van de installatie en hierop een aanvullend plan van aanpak  met prioriteiten op te stellen. Raak Energie advies-Raak Thermografie beschikt hiervoor over diverse thermografische camera's en lensen welke zowel een breed beeld geven als kunnen inzoomen over een grote afstand. Daarnaast kunnen wij u de mogelijkheid bieden om thermografische beelden te maken vanuit een Drone of een hoogtestatief. Verder kan indien dit wenselijk ook worden gewerkt met een Gasfinder om op afstand  of van dichtbij gaslekkages op te sporen zonder het proces stil te leggen.