• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Thermografie aardappelopslag

Bij een aardappelopslag is tijdens een warme periode met buitentemperaturen rond de 36 graden een thermografisch onderzoek uitgevoerd.
In de gekoelde opslag was met behulp van de blowerdoor en thermografie  goed te zien waar de warme lucht naar binnen toe kon treden en waar isolatie gebreken aanwezig zijn.
Omdat dergelijke ruimtes ook gebruikt kunnen worden als een ruimte met een verlaagd zuurstof percentage (ULO) is een goede luchtdichtheid eveneens van belang.

Opdrachtgeefster : Tuinder te Ingber