• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Tochtklachtenonderzoek

Bij een klachtenonderzoek naar tochtverschijnselen in een penthouse nabij Amsterdam- Schiphol zijn opmerkelijke waarden en afwijkingen waargenomen.
Dit penthouse is gebouwd in de periode rond 2007/2008.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een blowerdoor-machine en is een blowerdoortest uitgevoerd.  Uit deze gemeten waarde bleek al zeer snel dat de gemeten waarde voor luchtdichtheid meer dan 10 keer de in de EP berekening genoemde waarde overschreed . Dus zeker  was er sprake van een forse luchtlekkage welke duidelijk met de hand  voelbaar was uit de WCD,Spotjes, nabij de plinten, achter de keukenkastjes en uit de scheuren welke aanwezig waren in dit penthouse. Om ook voor de bewoner en de aannemer welke herstel wil uitvoeren de gebreken zichtbaar te maken is een rapportage opgesteld waar door middel van thermografische afbeeldingen de gebreken zichtbaar  kunnen worden gemaakt. op deze wijze is het zonder hak en breekwerk zeer goed mogelijk gebleken om gebreken op te sporen, inzichtelijk te maken aan derde en een gericht plan van aanpak te schrijven.

Opdrachtgeefster: particulier-rechtsbijstandverzekering