• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Watervervuiling

Met thermografie is ook zichtbaar of er ( afval) water wordt geloosd in het oppervlaktewater. Vanuit een hoger standpunt of met behulp van een drone  is dit goed zichtbaar en kan worden onderzocht waar op de grond de instroming plaats heeft gevonden. Hierbij kan met enige regelmaat een illegale lozing worden waargenomen of het samenvloeien van diverse verschillende soorten water.

Opdrachtgeefster: Provincie/overheid