• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Thermografie woning

Thermografie bij een woning of een gebouw

Elke woning of gebouw kent zwakke plekken waardoor onnodig warmteverlies optreedt. Denk aan daken, schoorstenen, deuren en kozijnen, of onvoldoende isolatie. RAAK Energie advies kan dergelijke gebreken eenvoudig opsporen door een controlemeting met een infraroodcamera, welke via thermografische foto’s precies laat zien waar eventuele koudebruggen of luchtlekkages in de constructie voorkomen. Thermografisch onderzoek of bouwkundige thermografie toont een zichtbaar bewijs van energieverspilling, maar laat ook verborgen lekkages zien.

De infraroodfoto’s maken inzichtelijk waar zich o.a. de mogelijke oorzaak van vochtdoorslag bevind, waar zich gebreken in de bestaande- of nieuw aangebrachte isolatie bevinden en traceren nauwkeurig water, en (vloer)verwarmingsleidingen. Thermografischonderzoek of infraroodonderzoek blijkt daarmee een ideaal middel om snel gebreken te constateren en gericht reparatiewerk uit te voeren.

thermografie-woning3     thermografie-woning2     thermografie-woning1

Met thermografie de juiste diagnose stellen

Voor het uitvoeren van gebouwthermografie of thermografische inspecties, heeft RAAK Energie advies diverse specialistische opleidingen gevolgd op Level 1 en Level 2 niveau. Deze opleidingen zijn met een losse applicatietraining bouwkundige thermografie. RAAK Thermografie maakt gebruik van zeer hoogwaardige infraroodapparatuur, welke een meetnauwkeurigheid heeft van 0.02 graden. Daardoor kunnen wij snel de juiste diagnose stellen. Energieverliezen die normaal niet zichtbaar zijn, worden door middel van thermografie duidelijk door ons op foto vastgelegd en in een rapportage met opmerkingen, maar ook aanbevelingen, verwerkt. Wij bieden u advies op maat om het ontdekte probleem, op de beste manier op te lossen. De thermografie-inspectie kan verder worden uitgebreid met een Blowerdoormeting of luchtdichtheidsmeting. Blowerdoor brengt de woning in onder- of overdruk en bepaalt daarmee de interne luchtdichtheid. Door het verschil in druk, worden de lekkages zichtbaar. Denk hierbij aan lekkages langs deuren en kozijnen, tochtstrippen en naden en kieren in de constructie. De thermografische camera traceert praktisch elke luchtlekkage of isolatiegebrek. Zelfs lekkages achter stucwerk of behang maakt de camera zichtbaar.

Thermografie in combinatie met een luchtdichtheidsmeting/Blowerdoormeting

In de koudere maanden zijn veel woningen minder comfortabel en kan tocht worden ervaren. Zeer vaak blijkt het een onmogelijke en frustrerende taak, om de oorzaak van deze tochtverschijnselen en comfortklachten zelf te vinden. Met als gevolg dat herstel niet mogelijk is of op de verkeerde plekken wordt gedaan en hierdoor onnodig kosten worden gemaakt. De combinatie van technieken tijdens onze controlemetingen, zoals een Blowerdoormeting/luchtdichtheidsmeting en thermografie, sporen de oorzaak van tocht voor bijna 100% zeker voor u op. Binnen een half dagdeel. De bevindingen zullen eveneens voor u in een heldere rapportage worden verwerkt, waarna gericht herstel zou kunnen plaatsvinden.

RAAK Energie advies is gecertificeerd in meettechnieken

RAAK Energie advies is gespecialiseerd in de nieuwste meettechnieken. Eén van onze specialiteiten is het uitvoeren van thermografisch onderzoek. Daarvoor hebben wij de nodige certificaten in huis. Wij zijn ASNT 1 (Li-C2031) en ITC level 2 (2009BE04N003) opgeleid en hebben een bouwkundige thermografische opleiding gevolgd op Level 1 en 2 niveau. Tevens voldoen wij aan de eisen, welke gesteld worden volgens Breeam. Daarnaast zijn wij erkend om Luchtdichtheidsmetingen (Blowerdoor) uit te voeren via SKH met pasnummer SKH-022-A. Mede door deze erkenningen en onze jaren lange ervaring, worden wij veelvuldig ingeschakeld voor een onderzoek, contra expertise, adviserend onderzoek of voor kwaliteitscontroles en/of kwaliteitsberging (wet private kwaliteitsborging).

[contact-form-7 title="Contact form"]
[custom-facebook-feed]