• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

THERMOGRAFIE VOOR SPORTCOMPLEXEN EN ZWEMBADEN

Thermografie voor sportcomplexen en zwembaden

Het zuiveren en warm houden van zwemwater, of geconditioneerde lucht kost heel wat energie. Ook voor het verwarmen en ventileren van sportruimtes wordt een ruime hoeveelheid energie gebruikt. Sportcomplexen en zwembaden zijn hierdoor vaak grootgebruikers van energie. Helaas gaat er ook energie nodeloos verloren, zonder dat de gebruiker/beheerder het merkt.

Bouwkundige thermografie voor duurzaam energiegebruik

Aan de hand van controlemetingen vastgelegd met thermografische foto’s of filmpjes traceert onze thermograaf o.a. water- en (vloer)verwarmingsleidingen die in een constructie zijn weggewerkt. Gebrekkige isolatie, lekkages in water- en CV-leidingen en andere mogelijke oorzaken van vocht doorslag sporen wij snel en vakkundig op. Met bouwkundige thermografie  en of een thermografisch onderzoek brengt RAAK Energie advies de oorzaak van energieverlies duidelijk in kaart. RAAK Energie advies legt de resultaten duidelijk vast in een thermografisch rapport zodat herstel gericht kan worden uitgevoerd.  In de afgelopen periode hebben wij o.a diverse  zwembaden in de Steden/ Gemeentes   Maastricht, Roermond, Ede, Eindhoven,  Amsterdam, Drunen,
‘s-Hertogenbosch,Rotterdam,  gecontroleerd met thermografie en hierbij verbazingwekkende gebreken aangetoond.  De meeste gebreken bestonden uit het niet goed geïsoleerd zijn van leidingsdelen, het defect zijn van dubbele beglazing maar ook uit het volledig met vocht verzadigd zijn  van een dak, het lekken van een transportleiding onder de grond en het condenseren van vochtige lucht met chloordampen op een luifel welke hierdoor op afbreken stond.
Deze gebreken zijn vervolgens in een renovatie plan opgenomen waarna herstel heeft kunnen plaatsvinden en mogelijke schade of fors energie verlies is beperkt.

Een thermografisch onderzoek   volgens de NEN-EN 13187 en luchtdichtheidsmetingen  volgens NEN 2686, NEN-EN 13829 of ISO 9972 voeren wij regelmatig uit voor  projecten welke  een Breeam (ENE26 )certificaat willen verkrijgen. Hiervoor beschikken wij  over alle  aantoonbare vakbekwaamheid welke voor de Breeam scope aan de uitvoerende partij voor het onderzoek worden vereist.

RAAK Energie advies past bouwkundige thermografie toe op diverse soorten gebouwen, bij koelinstallaties, en voor processen en elektra. De thermografische inspectie combineren wij daarnaast regelmatig met onze blowerdoor-luchtdichtheidsmeting. Wilt u meer inzicht in uw energieverbruik? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer