• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Warmtelekkages

Opsporen van warmtelekkages

In elk gebouw treedt onnodig warmteverlies op. Op plekken zoals vloeren, gevels, daken, schoorstenen, deuren en kozijnen treedt vaan onnodig warmteverlies op. Dit ten gevolge van onvoldoende of niet correct aangebrachte isolatie. Middels thermografische foto’s kan RAAK Energie achterhalen waar eventuele koudebruggen, isolatiegebreken of luchtlekkages aanwezig zijn in het gebouw. Middels thermografisch onderzoek of bouwkundige thermografie heeft u zichtbaar bewijs van energieverspilling. Tevens laat het onderzoek ook verborgen lekkages zien. IR-foto’s vertellen de mogelijke oorzaak van vochtdoorslag en brengen tevens nauwkeurig de water en (vloer)verwarmingsleidingen in beeld. Thermografisch onderzoek en infrarood onderzoek is daarom bij uitstek geschikt om snel gebreken te constateren en deze gericht op te lossen.

De juiste diagnose stellen

Naast dat RAAK Energie gebruik maakt van hoogwaardige infrarood apparatuur met een meetnauwkeurigheid van 0.02 graden heeft RAAK Energie ook diverse specialistische opleidingen gevolgd. Daarom is RAAK Energie de partij bij uitstek voor het uitvoeren van gebouw-thermografie of bouwkundige thermografische inspecties. Wij kunnen snel de juiste diagnose stellen zonder dat er geveldelen van het gebouw moeten worden geopend. Ook energieverliezen die met het normale oog niet zichtbaar zijn worden middels thermografie gelokaliseerd en op beeld vastgelegd. Wat volgt is een rapportage waarin wij u van passend advies voorzien. Naast thermografische inspecties maakt RAAK Energie ook gebruik van BlowerDoorMetingen en luchtdichtheidsmetingen om een zo accuraat mogelijk rapport uit te kunnen brengen.

[contact-form-7 title="Contact form"]
[custom-facebook-feed]