• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

BLOWERDOOR ZIEKENHUIZEN EN CLEANROOMS

Luchtdichtheid in ziekenhuizen en cleanrooms

Aangezien zuivere lucht in ziekenhuizen en cleanrooms van levensbelang kan zijn, is een goede luchtdichtheid in dergelijke gebouwen een vereiste. Een luchtdichte thermische schil van een constructie vermindert ongecontroleerde in- of uittrede van bacteriën. Met de juiste luchtdichtheid is het handhaven van onder- of overdruk in naast elkaar gelegen ruimten bovendien een stuk eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld aan: MRSA-ruimten, OK-gebieden, druksluizen, steriele ruimtes, apotheken, e.d. Met een blowerdoortest lokaliseert RAAK Energie advies mogelijke plekken van bacteriegroei, stof- of schimmelsporen en ongewenste in- of uittrede van gas. Voor het opsporen van luchtlekkages in drukhiërarchische ruimten past RAAK Energie advies blowerdoormetingen (luchtdichtheidsmetingen- luchtdichtheidsmetingen- luchtdichtheidstest ) vaak toe in combinatie met thermografie ( thermografisch onderzoek )en/of onze rookproef / luchtsnelheidsmetingen.

Wij meten in ziekenhuizen volgens  o.a .de WIP richtlijnen of volgens de ontwerprichtlijnen, welke soms uitgaan van het aantal luchtwisselingen per uur van de betreffende ruimte. Echter elke willekeurige manier van testen volgens geldende normen of voorgeschreven eisen kan bij ons worden opgevraagd. Voor  ruimtes met uitzonderlijk hoge eisen kunnen wij standaard meten tot drukken van 350 Pa. Dit kan zowel positief als negatief, maar indien wenselijk kan de meetdruk worden opgevoerd tot 1200 Pa.
Raak Energie advies kan als één van de weinige bedrijven in Nederland op de door haar uitgevoerde meting op luchtdichtheid een kwaliteitsverklaring verstrekken en is level 1-2 en 3 gecertificeerd voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen.

Wilt u ongewenste bacteriestromen  of luchtstromen beheersbaar maken? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met RAAK Energie advies.

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer