• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

BLOWERDOOR

Luchtdichtheid van woningen

De thermische schil van uw bedrijfspand of woning is als de jas aan uw lijf. Een luchtdichte ‘jas’ vermindert ongecontroleerde luchtstromen, bespaart energie en zorgt voor comfort. Helaas is geen enkel gebouw hermetisch luchtdicht afgesloten. Door fouten in de schil van een constructie ontstaan ongewenste vochtplekken, condensatieproblemen en/of tochtverschijnselen. Schakelt u RAAK Energie advies in, dan krijgt u inzicht in de gebreken aan de schil, ongewenste luchtstromen of luchtlekkages. Zo kunt u problemen voorkomen.

Blowerdoor-meting

Luchtlekken in woningen zijn gemakkelijk op te sporen met controlemetingen door middel van bv een blowerdoormeting / luchtdoorlatendheidsmeting  / lek test / Qv10 meting / luchtdichtheidstest / luchtlekkage onderzoek van RAAK Energie advies. Tijdens deze luchtdichtheidsmeting zetten wij het gebouw tijdelijk in over- of onderdruk. Met behulp van een Retrotec blowerdoor testinstallatie en speciale meetsoftware onderzoeken we vervolgens hoeveel lucht ongemerkt uw gebouw uitlekt of binnenstroomt. Het luchtdichtheidsonderzoek biedt toegevoegde waarde voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen, passiefhuizen en ziekenhuizen. Bij grote complexen maken we gebruik van de blowerdoor-test XL of BlowerdoorMaxi , waarbij we het aantal blowerdoor-machines afstemmen op de grootte van het gebouw en voor een correcte drukverdeling  meerdere blowers verdelen over het gebouw. Hiervoor  beschikken wij over een groot arsenaal  Retrotec blowers  met verhoogde capaciteiten en zijn  metingen mogelijk  vanaf  2 L/s tot nagenoeg oneindig. Raak Energie advies is door haar ervaring vanaf 2007 een specialist in het meten van de luchtdichtheid met name voor grote tot extreem grote gebouwen.

Wij meten de qv10 – waarde  volgens de ISO 9972, NEN 2686,  NEN EN 13829 de BRL 5027  Breeam ENE 26  of de BGS van SKH door middel van de BlowerDoor-methode. Aan de hand van deze meting wordt de infiltratiewaarde uit de EP- berekening  of uit een PHPP berekening gecontroleerd (max. dm³/s per m²). De EP- berekening wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit en is in de meeste situaties van toepassing. Echter elke willekeurig manier van testen volgens geldende normen of voorgeschreven eisen kan bij ons worden opgevraagd. Daarnaast zullen de metingen worden voorzien van een kwaliteitsverklaring van SKH. Door de toegevoegde kwaliteitsverklaring worden de door ons uitgevoerde metingen bijzonder gewaardeerd door kwaliteitsborgers en opstellers van energie labels. Tevens kunnen wij indien gewenst een conformiteitsverklaring voor de uitgevoerde metingen op luchtdoorlatendheid afgeven.   Daarnaast is  Raak Energie advies aangesloten en bestuurslid van de NBvL.
(Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen).

Tocht in huis

Naast het vaststellen van de behaalde waarde voor luchtdichtheid is een luchtdichtheidsmeting , luchtlekkage onderzoek  en of blowerdoortest ook uitermate geschikt voor het opsporen van tocht in een woning. Hierbij zal minder aandacht worden geschonken aan de gemeten waarde voor luchtdichtheid maar zal de focus vooral liggen op het opsporen van de plekken waar  lucht ongewenst de woning binnen komt. De punten  zullen worden opgenomen in een heldere rapportage met aanbeveling hoe deze te herstellen of te laten herstellen.

Blowerdoor in combinatie met thermografie

Is er een luchtlekkage aanwezig, dan kan RAAK Energie advies deze met de thermografische camera visualiseren. Als één van de eerste energie-adviseurs in Nederland passen wij luchtdichtheidsmetingen toe in combinatie met thermografisch onderzoek. Al onze bevindingen zetten wij voor u op papier. In duidelijke rapportages geven we advies over herstel- of aanpassingsmogelijkheden en de manier waarop u in de toekomst problemen kunt voorkomen.

Als specialist in meettechnieken heeft RAAK Energie advies een actieve bijdrage geleverd aan de uitvoeringsrichtlijn voor luchtdichtheidsmetingen van SKH. Twijfelt u over de luchtdichtheid van uw (bedrijfs)pand? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer