• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

THERMOGRAFIE

Thermografie bij gebouwen

Met behulp van thermografie spoort RAAK Energie advies onnodig energieverlies op of maakt inzichtelijk of en waar isolatiegebreken of vochtophopingen aanwezig zijn. Geen enkel gebouw is namelijk perfect geïsoleerd of hermetisch luchtdicht afgesloten. Door fouten of afwijkingen in de thermische schil van een constructie ontstaan ongewenste vochtplekken, condensatieproblemen en/of tochtverschijnselen. Het gezegde ‘vermoed geen koudebruggen, maar bewijs deze’ is sterk van toepassing op de thermografische onderzoeken van RAAK Energie advies Het uitvoeren van een gevelscan of dakscan met thermografie geeft zeer eenvoudig isolatiegebreken weer. Zonder hak- en breekwerk sporen wij de oorzaak van energieverlies snel op met behulp van bouwkundige thermografie (warmtecheck). Ook kan een controlemeting met thermografie bij gebouwen worden ingezet om de aanwezige vloer of wandverwarming in kaart te brengen of de leidingloop op te sporen. Op deze wijze is het dan mogelijk om veilig en gericht in een wand of vloer te boren of te nagelen.

thermografie gebouw

Zuinig energieverbruik

Via infrarood-foto’s kan onze gecertificeerde level 2 thermograaf precies zien waar koudebruggen, isolatiegebreken en/of luchtlekkages voorkomen.  RAAK Energie advies werkt alleen met hoogwaardig infrarood thermografie apparatuur. Onze thermografische camera’s werken in een range van -50 °C tot wel 2000 °C met een nauwkeurigheid van 0.02 °C. Schakelt u RAAK Energie advies in, dan wordt snel duidelijk waar de oorzaak ligt van uw klachten, comfortproblemen of verhoogd energieverbruik. De resultaten van het thermografisch onderzoek / gevelscan leggen wij duidelijk vast in een thermografisch rapport (download voorbeeld thermografisch rapport). Met onze brede ervaring op het gebied van thermografie, voeren wij de gewenste onderzoeken graag voor u uit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan thermografie van gevels of daken voor een controle van de isolatie of een controle op isolatie gebreken. Wij kunnen dan ook de beste oplossing aanreiken voor het gericht verhelpen van uw energiegebreken. Een thermografisch onderzoek en luchtdichtheidsmetingen voeren wij regelmatig uit voor projecten welke een Breeam (ENE26 )certificaat willen verkrijgen. Hiervoor beschikken wij over alle aantoonbare vakbekwaamheid, welke voor de Breeam scope aan de uitvoerende partij voor het onderzoek worden vereist en zullen de metingen worden uitgevoerd zoals in de NEN-EN 13187 is omschreven.
Indien wenselijk en het project zich daar voor leent kunnen wij ook een thermografisch onderzoek uitvoeren met behulp van een Drone .  Indien het project zich niet leent voor een opname met een Drone  hebben wij in eigen beheer een systeem ontwikkeld wat geheel vergunningsvrij en veilig hoogte afbeeldingen kan maken van BV daken, hoger gelegen geveldelen of leidingstracés

thermografie

Bouwkundig thermografie op diverse vlakken

Bouwkundige thermografie kan worden uitgevoerd i.c.m. met een blowerdoor test. Hierdoor kunnen eventueel nog meer gebreken inzichtelijk worden gemaakt. Ook tocht veroorzakers kunnen worden opgespoord. Kortom; een thermografisch onderzoek kan zonder hak en breek werk en zonder onderbreking van het proces gebreken opsporen.

RAAK Energie advies past thermografie ook toe in combinatie met een luchtdichtheids- blowerdoormeting. Wilt u weten wat de oorzaak is van uw energieklachten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Medische thermografie voor borstkankeronderzoek

Thermografie wordt ook steeds vaker gebruikt voor onderzoek naar borstkanker of andere aandoeningen in de borst. Waar dit eerst altijd gedaan werd door middel van mammografie of een borstzelfonderzoek, is borst-thermografie een toepassing waarbij iemand zonder aan te raken en zonder straling volledig pijnloos gescand kan worden.

Deze vorm van medische thermografie verzorgd RAAK Energie advies NIET. Bent u daar wel in geïnteresseerd, lees dan eerst dit.

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer