Raak Energie Advies

Koel en vrieshuizen Breeam ENE26

Breeam ENE 26 

Het meten van de luchtdoorlatendheid bij koel en vrieshuizen een specialistisch gebeuren waarbij vaak door misverstanden of onwetendheid onjuiste conclusies worden getrokken. Via dgbc (Breeam) is RAAK Energie advies gevraagd om  input te leveren  voor het correct omschrijven hoe een dergelijke ruimte bemeten moet worden op luchtdichtheid. Dit omdat RAAK Energie advies al sinds 2008 ervaring heeft opgedaan in het meten van koel, vrieshuizen en of  Ulo’s. Dit van klein tot zeer extreem grote afmetingen. Deze praktijkervaring is samen met enkele collega’s en de NBvL gedeeld en hierbij zijn tijdens diverse sessies en discussieronden getracht een zo helder en duidelijk mogelijke wijze van meten en controleren te  ontwikkelen en deze te omschrijven.