Raak Energie Advies
Projecten - Geluidmeting bijzonder project

Gefaseerde geluidmetingen bij basisschool De Stappen in Wouw

Bij basisschool KPO De Stappen in Wouw zijn de verdiepingsvloeren opgebouwd uit een constructie van CLT: cross laminated timber. CLT wordt in Nederland nog maar beperkt toegepast, ondanks het duurzame karakter. Hierdoor is er ook weinig kennis over de geluidwering van deze constructies. Tijd om dit goed, en dus gefaseerd, te gaan meten.

Ieder element meten

Het was lastig te voorspellen of de ontworpen constructie bij de basisschool voldoende wering had, en daarom hebben we ervoor gekozen om deze vloeren gefaseerd te meten. Dit betekent dat iedere keer wanneer er een nieuw element aangebracht werd aan de vloer, we hebben gemeten:

  • Enkel constructie;
  • Constructie + dekvloer;
  • Constructie + dekvloer + geluidsisolerend plafond;
  • Gebouw klaar voor oplevering met vloerbedekking.

Op deze manier konden we goed in kaart brengen welk element in de vloer het grootste effect heeft op de geluidwering, en wat opgenomen moet worden in toekomstige ontwerpen. Dit soort geluidmetingen doen we dus niet alleen ter toetsing, maar ook voor het vergaren van kennis over een nieuw product. Dreigt tijdens een bouw de constructie niet te voldoen aan de geluideisen? Dan kan er op het juiste element worden bijgestuurd. Bij dit project hebben we heel prettig samengewerkt met de uitvoerde partij: Ingenieursbureau Ulehake.

Wij helpen u graag verder!

Wilt u hier meer over weten of advies?

Neem contact op