Raak Energie Advies

Prijswinnaar Lente-Akkoord

RAAK Energie advies heeft een prijsvraag gewonnen via het Lente-akkoord.

Lees hier het verhaal.

Filter op een rol
De consumentenorganisaties wijzen het idee van Marcel Nooijen van RAAK Energie advies als winnaar aan. Nooijen meent dat bewoner of installateur veel werk uit hand wordt genomen door op een papieren filterdoek over te gaan. Aangebracht op een rol kan het systeem maandelijks enkele slagen draaien, precies zoals een moderne handdoekenrol op een toilet in restaurant of kantorencomplex functioneert. ‘Bij een periodieke onderhoudsbeurt kan de rol worden vervangen, tenminste, als dit nodig is’, schrijft Nooijen in de toelichting.

‘Reuzehandig, want de consument hoeft nergens meer aan te denken’, oordeelt Mariken Stolk van Milieu Centraal. ‘Je hoeft zelf geen actie meer te ondernemen na een mail of app’, vindt ook Nelleke Nelis van VACpunt Wonen. Precies om die reden vindt Jan Roelof Hoving van VEH het een minder aansprekend idee. ‘De eindgebruiker wordt weinig betrokken, waardoor de bewustwording niet verbetert.’ De fabrikanten en installateurs opperen dat dit idee de hele ventilatietechniek op zijn kop zet. ‘Je kunt niet zomaar even zo’n rol op de bestaande apparatuur bouwen’, zegt Fred Vos van Uneto/VNI. ‘We hebben tien jaar geleden al eens naar dergelijke opties gekeken’, herinnert Wim Hijmissen van VLA zich. Op praktische gronden ging men er niet mee verder. ‘Maar het is de moeite waard om er eens opnieuw naar te kijken. Zie voor meer http://www.lente-akkoord.nl/prijswinnaars-beter-onderhoud-balansventilatie-bekend/