Raak Energie Advies

Raak Energie advies schrijft mee aan richtlijnen en publicaties

Raak Energie advies schrijft regelmatig mee aan richtlijnen, publicaties en nieuwe normen. Hierin nemen we al onze kennis en ervaring mee. Daarnaast zitten we in het bestuur van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen (NBvL); een vereniging die ook vaak betrokken wordt bij dit soort publicaties. Tijd om eens een overzicht te maken van documenten waaraan wij een steentje hebben mogen bijdragen.

Uitvoeringsrichtlijn en Beoordelingsgrondslag
Raak Energieadvies is betrokken bij het schrijven van de Uitvoeringsrichtlijn en de Beoordelingsgrondslag (BGS) voor het meten van luchtdichtheid van gebouwen. Deze vindt u terug op deze website en de site van SKH. Deze stukken worden ieder jaar, wanneer nodig, verder aangepast. Het doel? De kwaliteit van de uitgevoerde metingen verder verbeteren en aanpassen op de veranderende markt. Dit gebeurt in goed overleg met de NBvL, waardoor Raak Energie advies nauw betrokken is bij het opstellen en aanpassen van deze stukken. De metingen voor luchtdichtheid die Raak Energie advies uitvoert, zijn dan ook voorzien van het kwaliteitskeurmerk SKH-022.

Breeam ENE 26
Het meten van de luchtdoorlatendheid bij koel- en vrieshuizen vraagt om een specialistische aanpak. Vaak worden door misverstanden of door onwetendheid onjuiste conclusies getrokken. Via DGBC (BREEAM) is Raak Energie advies gevraagd om input te leveren over hoe zo’n ruimte bemeten moet worden op luchtdichtheid. En dat geven we graag, want wij hebben al sinds 2008 ervaring met het meten van koel- en vrieshuizen of Ulo’s. Van kleine ruimtes, tot zeer extreem grote afmetingen. Deze praktijkervaring hebben we gedeeld met enkele collega’s en de NBvL, om vervolgens tijdens sessies en discussieronden de werkwijze en meetmethode zo helder en duidelijk mogelijk te verwoorden. Hieruit is dit stuk ontstaan.

Nederlandse norm voor Luchtdichtheidsmetingen
Raak Energie advies heeft meegeschreven aan de nieuwe Nederlandse norm voor luchtdichtheidsmetingen: de Nen 2686. Deze moest aangepast worden aan de ISO 9972 en daarbij ook aansluiten op de NTA 8800. Dit project is succesvol afgerond.

De wereld blijft veranderen en er komen telkens weer nieuwe technologieën. Daarom volgen wij innovaties op de voet en zorgen we ervoor dat we altijd op de hoogte zijn om de meetmethodes en richtlijnen continu te optimaliseren.