Raak Energie Advies

RAAK schrijft uitvoeringsrichtlijnen en beoordelingsgrondslag voor gebouwen

RAAK Energie advies is betrokken bij het schrijven van de Uitvoeringsrichtlijn en de BeoordelingsGrondSlag voor het meten van luchtdichtheid van gebouwen welke is gepubliceerd op de website van SKH. Jaarlijks worden deze stukken daar waar nodig nog verder aangepast om de kwaliteit van de uitgevoerde metingen verder te bevorderen en eventueel ook aan te passen / bij te sturen  op de veranderende markt. Dit gebeurt in goed overleg met de NBvL ( Nederlandse  Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen) Raak Energie verlies is nauw betrokken bij het opstellen en aanpassen van deze stukken en zit in het bestuur van de branchevereniging NBvL. De metingen voor luchtdichtheid welke worden uitgevoerd door Raak energie advies zijn voorzien van het kwaliteitskeurmerk van SKH. Kwaliteitsverklaring SKH-022.