• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Thermografisch onderzoek

Soms denkt een bewoner dat de woning goed is geïsoleerd en het zeker niet in de isolatie kan liggen dat er comfortproblemen zijn. Thermografie maakt dan heel veel duidelijk!
Door het uitvoeren van een thermografisch onderzoek  bij deze woning  kwamen zeer snel gebreken in de aangebrachte isolatie naar boven, dit zowel voor het dak als voor de isolatie van de gevel.
Het uitvoeren van een gevelscan of dakscan met thermografie geeft dan ook zeer eenvoudig isolatiegebreken weer.
Na het waarnemen van deze gebreken is samen met een isolatiebedrijf een  aanvullend onderzoek uitgevoerd en een plan van aanpak geschreven om de gebreken te herstellen.
Hierdoor is de isolatie waarde van de woning sterk verbeterd, zijn de energiekosten iets verminderd maar het meest belangrijke is mogelijk het toegenomen comfort in de woning.