• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Vloerverwarming

Tijdens een thermografische controle van de isolatiewaarde van een woning werd eveneens verzocht naar de vloerverwarming te kijken. De woning was gedurende 48 uur op temperatuur gehouden en in de vloer was een opmerkelijk verloop van temperatuur zichtbaar. De vloerverwarmigsleidingen zijn gereinigd en de  verdeler is opnieuw ingeregeld. Hierdoor is de doorstroming weer optimaal, is het rendement beter geworden en zijn de koude zones in de vloer verdwenen.  Op de afbeeldingen is zichtbaar dat de leidingen in de vloer zeer eenvoudig zichtbaar worden wat tevens een kans bied om bij bv het boren in de vloer  of wand met thermografie aan te geven of dit veilig kan geschieden zonder een leiding te raken.