• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

THERMOGRAFIE BIJ GEBOUWEN

Thermografie bij  gebouwen

Elk gebouw kent zwakke plekken waardoor onnodig warmteverlies optreedt. Denk aan vloeren, gevels, daken, schoorstenen, deuren en kozijnen, of andere delen met onvoldoende of niet correct aangebrachte  isolatie. RAAK Energie advies BV kan via thermografische foto’s precies laat zien waar eventuele koudebruggen, isolatiegebreken of luchtlekkages in de constructie  aanwezig zijn . Thermografisch onderzoek of bouwkundige thermografie toont een zichtbaar bewijs van energieverspilling, maar laat ook verborgen lekkages zien. IR-foto’s vertellen de mogelijke oorzaak van vochtdoorslag en traceren nauwkeurig water-, en (vloer)verwarmingsleidingen. Een Thermografisch onderzoek  ( bouwkundige thermografie) , infrarood onderzoek of controlemeting blijkt daarmee een ideaal middel om snel gebreken te constateren en gericht reparatiewerk uit te voeren.

Raak Energie advies BV ( Raak thermografie)  is gespecialiseerd in de nieuwste meettechnieken. Één van onze specialiteiten is het uitvoeren van een warmtecheck  dak of gevelscan. Daarvoor beschikken wij over de nodige certificaten. ( Onze meettechnici zijn op het gebied van thermografie level 1 en 2 gecertificeerd met inbegrip van de applicatie bouwkundige en civiele thermografie. beide op level 1 en 2 niveau.)
Zo zijn wij ASNT 1 (Li-C2031) en ITC 2 (2009BE04N003) opgeleid en hebben een bouwkundige en civiele thermografische opleiding gevolgd op level 2 niveau. De door ons uit te voeren metingen zullen worden verricht zoals is omschreven in de NEN-EN13187 en voldoen eveneens aan de hoogste eisen welke worden gesteld volgens Breeam ENE 26.

Met thermografie de juiste diagnose stellen

Voor het uitvoeren van gebouw-thermografie of  een bouwkundige thermografische inspecties heeft RAAK Energie advies BV diverse specialistische opleidingen gevolgd en maakt hierbij gebruik van hoogwaardige infrarood apparatuur. Daardoor kunnen wij snel de juiste diagnose stellen zonder dat hiervoor geveldelen moeten worden geopend. Energieverliezen die normaal niet zichtbaar zijn, worden door middel van thermografie  duidelijk door ons op foto vastgelegd en in een rapportage verwerkt. Vervolgens bieden wij u advies op maat om het ontdekte probleem op de beste manier op te lossen. De thermografie-inspectie kunnen wij voor u nog verder uitbreiden met een BlowerDoormeting of luchtdichtheidsmeting. De BlowerDoor brengt de woning in onder- of overdruk en bepaalt daarmee de interne luchtdichtheid. Door het verschil in druk, worden de lekkages zichtbaar. Denk hierbij aan lekkages langs deuren en kozijnen, tochtstrippen en naden en kieren in de constructie. De thermografische camera traceert praktisch elke luchtlekkage of isolatiegebrek. Zelfs lekkages achter stucwerk of behang maakt de camera zichtbaar.

Thermografie in combinatie met BlowerDoor luchtdichtheidsmeting

De afgelopen jaren is uit diverse onderzoeken/ controlemetingen gebleken, dat meer dan 40% van de nieuwbouwwoningen niet voldoet aan het bouwbesluit en de wettelijk voorgeschreven isolatie of luchtdoorlatendheid. Dit biedt dan ook een groot potentieel aan energiebesparing  en comfort verhoging. Van bestaande woningen en bedrijfspanden zijn geen cijfers bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid is de isolatiedichtheid daarvan zelfs nog drastisch minder goed. Thermografie, eventueel in combinatie met een BlowerDoor luchtdichtheidsmeting, is voor aannemers, professionele woningverhuurders en vastgoedmakelaars dé manier om de huidige bouwkwaliteit van een woning te controleren. Op eenvoudige wijze wordt daarmee duidelijk aangetoond wat er verbeterd moet worden om te voldoen aan de geldende of toekomstige eisen wat betreft de isolatiekwaliteit, vochtophopingen en de luchtdichtheid van de woning. Regelmatig voeren wij een thermografisch onderzoek uit om en renovatie of nieuwbouw project te controleren of de aangebrachte isolatie wel correct is gemonteerd.   Bij een dergelijke gevelscan of dakscan komt het nog te vaak voor dat er forse gebreken aanwezig zijn welke herstel vergen.

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

Lees meer