• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Tocht opsporen

Toch opsporen/tocht in huis

In de koudere maanden zijn veel woningen minder comfortabel en kan er tocht worden ervaren. Bij tocht in huis blijkt het vaak een onmogelijke en frustrerende taak te zijn, om de oorzaak van deze tochtverschijnselen en comfortklachten zelf te vinden. Dit met als gevolg, dat gericht herstel niet mogelijk is of op de verkeerde plekken wordt gedaan en hierdoor onnodig kosten worden gemaakt.

RAAK Thermografie/RAAK Energie advies is gespecialiseerd in het opsporen van tocht en kan u hierbij op eenvoudige wijze helpen. De bevindingen worden vermeld in een heldere rapportage, waarin uiteraard de oplossingen worden beschreven. Deze oplossingen kunnen we omschrijven voor zowel personen die de oplossing uit handen geven (technische omschrijving) of voor personen welke zelf het herstel willen uitvoeren (uitgebreide omschrijving met het benoemen van materialen en merken).

Raak Energie advies Luchtdichtheidsmetingen     s7301837

Om het onderzoek naar tocht uit te kunnen voeren, zal in een deur of raam opening van het gebouw een meetframe worden geplaatst met hierin een krachtige ventilator, de Blowerdoor genaamd. Vervolgens zal de woning in een over- of een onderdruk worden gebracht. Hierdoor zal lucht van binnen naar buiten treden, of andersom. Eén van deze luchtbewegingen zal worden vastgelegd met o.a. thermografie, rook, ultrasoon of een luchtsnelheidsmeters.

Thermografie is in de meeste situaties het eenvoudigst om toe te passen bij onderzoek naar tochtklachten. Echter is hierbij een temperatuurverschil noodzakelijk, zijn van minimaal 10 °C tussen binnen en buiten de woning. Het grote voordeel van thermografie is, dat op beeldmateriaal bij een groot oppervlak, zichtbaar zal zijn waar koude in de woning of ruimte kan infiltreren. Daarnaast is het met thermografie ook mogelijk, om bijzonder snel temperaturen te meten over grote oppervlaktes. Hierdoor kan ook de temperatuur gradiënt in de ruimte worden vastgesteld.

tochtopsporen-1    tochtopsporen-2

tochtopsporen-3    tochtopsporen-4

Natuurlijk ontvangt u na het uitgevoerde onderzoek een uitgebreide rapportage met bevindingen en oplossingen zoals is omschreven. Indien gewenst kunnen onze medewerkers ook aanbevelingen doen over de toegepaste CV-installatie, waardoor het comfort nog verder kan verbeteren, maar mogelijk ook het energie verbruik verder kan beperken. Naast bouwkundige kennis hebben onze medewerkers ook een installatietechnische achtergrond.

[contact-form-7 title="Contact form"]
[custom-facebook-feed]