• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

Projecten > Luchtdichtheidsmetingen nieuwbouw

Raak Thermografie / Raak  Energie advies heeft voor het project de Gaarden te Uden voor deze opdrachtgever  blowerdoor metingen / luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd.
Deze  opdracht bestaat uit steekproeven bij een aantal willekeurige woningen en appartementen  binnen dit project.
De behaalde resultaten voor de luchtdichtheid zijn vele male beter dan volgens de opdracht is vereist en door de ervaring welke de aannemer heeft opgedaan bij luchtdichtheidsmetingen in het verleden liggen de gemeten waardes  voor luchtdichtheid  binnen de steekproef ook dicht bij elkaar.  Hierdoor mag dan ook worden aangenomen dat ook de niet gecontroleerde woningen binnen dit project  ruimschoots zullen voldoen.
In veel gevallen worden de luchtdichtheidsmetingen nog aangevuld met een thermografisch onderzoek echter binnen deze opdracht is dit niet van toepassing.
Door het regelmatig controleren en de geconstateerde afwijkingen goed te communiceren is voor deze opdrachtgever de  behaalde kwaliteit van de woning door de jaren heen verbeterd en is het aanbrengen van een goede luchtdichting een gemeengoed binnen het bedrijf geworden.
Deze wijze van werken geeft inzicht in de bouwkwaliteit en voorkomt klachten bij de toekomstige gebruikers van het gebouw en spaart dan ook uiteindelijk geld uit.

Opdrachtgeefster:  Hendriks - Coppelmans  Uden