• thermografie
  • blowerdoortest
  • Zichtbaar maken van lucht- en ventilatiestromingen of waar lucht- of geurlekkages zich bevinden

BLOWERDOOR

Raak Energie advies BV voert controlemetingen zoals blowerdoortesten uit om goed inzicht te geven in ongewenste luchtlekkages. Bij grote complexen zetten we meerdere Retrotec blowers in. Dergelijke luchtdichtheidsmetingen worden vaak omschreven als Blowerdoor XL of BlowerdoorMaxi.

Raak Energie advies BV past blowerdoormetingen toe in combinatie met bouwkundige thermografie en/of een rookproef. Als één van de weinige bedrijven in Nederland verstrekken wij een SKH-kwaliteitsverklaring op de uitgevoerde luchtdoorlatendheidsmeting en zijn daarnaast level 1-2 en 3 gecertificeerd. Door de toegevoegde kwaliteitsverklaring worden de door ons uitgevoerde metingen bijzonder gewaardeerd door kwaliteitsborgers en opstellers van energie labels.

Lees meer

THERMOGRAFIE

Met bouwkundige thermografie maakt Raak Energie advies zonder hak- en breekwerk bouwkundige mankementen inzichtelijk, zoals isolatiegebreken, koudebruggen, luchtlekkages en aanwezig vocht in de constructie. Ook isolatiegebreken in een geïsoleerd leidingnet, kunnen met thermografie worden vastgelegd. De infrarood-afbeeldingen tonen onder meer aan of kleppen voldoende sluiten, of afsluiters correct zijn ingeregeld en of er geen gebreken zijn in de leiding- of tankisolatie.

Veilig boren in vloer of wand? Nadat de ingewerkte verwarmingsleidingen m.b.v.. thermografie zijn gevonden, is dat geen probleem!
Onder de juiste omstandigheden markeren wij de aanwezige leidingen binnen enkele cm nauwkeurig op de betreffende locatie.

Lees meer

ROOKPROEF

Niemand zit te wachten op hinderlijke riool-, rook-, of kookluchten en tochtverschijnselen. Raak Energie advies heeft verschillende rookgeneratoren voorhanden en kan met een eenvoudige rookproef lucht- of geurlekkages aantonen.

Onze rooktest combineren we eventueel met een kanaalpersing. Zo kunnen we de luchtlekkage onder overdruk inzichtelijk maken en de dichtheid van ventilatiekanalen controleren (of van bv. een schoorsteen of leidingschacht). Een leiding die geuren verspreidt tot in de woning? Dat wilt u natuurlijk graag voorkomen!

Lees meer

Blowerdoor-luchtdichtheidsmetingen en bouwkundige thermografie

RAAK Energie advies BV is gespecialiseerd en gecertificeerd in diverse meettechnieken zoals thermografie en luchtdichtheidsmetingen. Als één van de eerste adviseurs in Nederland passen wij bouwkundige thermografie toe in combinatie met blowerdoor-luchtdichtheidsmetingen. Daarnaast bieden wij u onze deskundigheid op het gebied van ventilatieproblematiek, geluidsmetingen , endoscopie en de uitvoering van rookproeven of kanaal persingen om gebreken in de ventilatie of afdichting van constructies of kanalen zichtbaar te maken.

Met RAAK Energie advies BV krijgt u inzicht in uw eigen energiestromen.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Meer RAAK
Raak Energie auto

RAAK Energie geeft gastles op Da Vinci college

Lees meer

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

thermografische camera Lees meer