BLOWERDOOR

Een blowerdoor, blowerdoortest, blowerdoorproef, drukproef, opblaasproef, luchtdoorlatendheidsmeting, luchtdichtheidsmeting , luchtlekkage , tochtklachten onderzoek of pressuratietest  maakt inzichtelijk waar in- of ex-filtratie plaatsvindt. Dit zowel in bestaande en nieuwe gebouwen, woonhuizen, ziekenhuizen, cleanrooms, zwembaden, bedrijfshallen, ULO, bunkers, distributiecentra, etcetera. Bij grote complexen maakt RAAK Energie advies gebruik van meerdere Retrotec blowers en een dergelijk meting zal worden  omschreven bij  XL blowerdoortestenBlowerdoor XL of Blowerdoormaxi testen. Raak Energie advies  kan als één van de weinige bedrijven in Nederland op de door haar uitgevoerde meting op luchtdichtheid een kwaliteitsverklaring uitgegeven door SKH verstrekken.

RAAK Energie advies past blowerdoormetingen toe in combinatie met thermografie en/of onze rookproef. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Lees meer

THERMOGRAFIE

Met thermografie of een gericht bouwkundig thermografisch onderzoek / gevelscan spoort RAAK Energie advies onnodig energieverlies in woningen, bedrijfspanden of sportcomplexen snel op. Ook isolatietechnische mankementen aan koelinstallaties, processen en elektra kunnen snel inzichtelijk worden gemaakt. Naast het opsporen van energielekken kan bouwkundige thermografie ook worden toegepast in het opsporen van ingewerkte verwarming of vloerverwarmingsleidingen. Dit om op een veilige wijze bv. in een vloer of wand te kunnen boren. Een thermografische camera legt direct in een  infrarood afbeelding vast of er bv isolatiegebreken zijn in een geïsoleerd leidingnet of kleppen en afsluiters voldoende sluiten of correct zijn ingeregeld. Bouwkundige thermografie kan eventueel samen worden uitgevoerd met een BlowerDoor meting waardoor eventueel nog meer gebreken inzichtelijk kunnen worden gemaakt of ook tocht veroorzakers kunnen worden opgespoord. Kortom thermografie of een thermografisch onderzoek kan zonder hak en breek werk en zonder onderbreking van het proces gebreken opsporen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Thermografie wordt ook steeds vaker gebruikt voor onderzoek naar borstkanker of andere aandoeningen in de borst. Deze vorm van medische thermografie verzorgd RAAK Energie advies NIET. Bent u daar wel in geïnteresseerd, lees dan eerst dit.

Lees meer

ROOKPROEF

Rookproef  / tocht opsporen
Niemand zit te wachten op hinderlijke rioolluchten, vochtophoping of tochtige ruimten. Met een eenvoudige rookproef is heel goed zichtbaar te maken waar lucht- of geurlekkages zich bevinden.  Tocht in huis of  hinderlijke geuren in de woning  zijn bij een gedegen herstel dan ook zeker verleden tijd.RAAK Energie advies heeft  daarnaast verschillende rookgeneratoren voor de uitvoer van rooktesten voorhanden.
Met de toegepaste  onschadelijke rook kan  op een zeer eenvoudige wijze op locatie zichtbaar worden gemaakt waar de zwakke punten zicht bevinden en kan eventueel  gericht herstel plaats vinden. Deze testen kunnen eventueel worden gecombineerd met een kanaal persing om  bv te controleren of een schoorsteen voldoene gasdicht is, een leiding geen geuren kan verspreiden  tot in de woning of een controle op dichtheid van ventilatiekanalen. (luchtlekkage onder overdruk inzichtelijk maken).

Lees meer

Blowerdoor-luchtdichtheidsmetingen en bouwkundige thermografie

RAAK Energie advies is gespecialiseerd en gecertificeerd in diverse meettechnieken zoals thermografie en luchtdichtheidsmetingen. Als één van de eerste adviseurs in Nederland passen wij bouwkundige thermografie toe in combinatie met blowerdoor-luchtdichtheidsmetingen. Daarnaast bieden wij u onze deskundigheid op het gebied van ventilatieproblematiek, geluidsmetingen , endoscopie en de uitvoering van rookproeven of kanaal persingen om gebreken in de ventilatie of afdichting van constructies of kanalen zichtbaar te maken.

Met RAAK Energie advies krijgt u inzicht in uw eigen energiestromen.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Meer RAAK
Raak Energie auto

Luchtdicht bouwen 2.0

Lees meer

Thermografie nieuws

thermografische camera Lees meer

Raamframe blowerdoor

Lees meer